Search

Giới thiệu trung tâm

Trung tâm Nghiên cứu Giống và Dịch bệnh Thủy sản

 • Chi thường xuyên và phát triển cơ sở vật chất
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và xây dựng quy trình - kỹ thuật sản xuất giống các đối tượng mới.
 • Phục vụ các hoạt động nghiên cứu về nuôi hải sản
 • Tổ chức các lớp thực hành cho sinh viên
 • Tập huấn nông ngư dân, kỹ thuật viên các đơn vị sản xuất kinh doanh, các bộ quản lý ngành nuôi trồng thủy sản.
 1. Xây dựng quy trình sản xuất giống cá Bớp, cá Mú, nghêu trong bể xi măng
 2. Quá trình hoàn thiện hệ miễn dịch và phòng bệnh Streptococcosis chp cá Chẽm giống bằng vaccine.
 3. Giảm thiểu dịch bệnh trong hệ thống nuôi thủy sản ven biển bằng phương thức nuôi luân canh tôm - cá Chẽm.

Trung tâm Nghiên cứu Giống và Dịch bệnh Thủy sản chính thức thành lập tháng 9 năm 2007 trên cơ sở thành quả của chương trình hợp tác với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) do Hội đồng các Trường Đại học Na Uy (NUFU) tài trợ giai đoạn 1996 - 2006. 

- Là đơn vị Khoa học Công nghệ hoạch toán độc lập.

- Nhân lực: 

 • Nhân viên cơ hữu: 12;
 • Nhân viên hơp đồng trung và dài hạn: 05;
 • Công tác viên Khoa học Công nghệ: Cán bộ giảng dạy Viện Nuôi trồng Thủy sản;
 • Nhân viên bán thời gian: Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản

Sản phẩm - Dịch vụ

Sản xuất thức ăn tươi sống:

 • Lưu giữ và nhân sinh khối tảo đơn bào
 • Nhân sinh khối luân trùng

Sản xuất giống  các loại  cá mú, cá bè, cá chim, cá chẽm, cá bớp…

Trung tâm hiện đã và đang  phân lập, lưu giữ các chủng:

♦ Iridovirus, Vibrio, Streptococcus, Photobacterium, Tenacibaculum từ tôm và cá bệnh nhằm phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo

Thử nghiệm vaccine bất hoạt:

 • Phòng S. iniae ở cá chẽm RPS=89%
 • Phòng mù mắt ở cá bớp RPS=85%

Bước đầu thành công trong nghiên cứu sử dụng beta glucan, chitin, chitosan nhằm nâng cao đáp ứng miễn dịch bẩm sinh của cá chẽm, cá bớp và tôm thẻ chân trắng.